by Jan Tuček on October 19th, 2016

Čas od času provedeme kontrolní měření v kanceláři, aby nás v terénu nic nezaskočilo.

by Jan Tuček on September 30th, 2016

Dne 20. 9. 2016 jste mohli potkat pár našich kolegů na stánku Asociace akustiky českého stavebnictví v rámci výstavy FOR ARCH a probrat různá témata spojená s akustikou.

by Jan Tuček on June 13th, 2016

Akustika, jež je dnes jedním z oborů, vycházejících důsledně z fyzikálních zákonů a podložených řadou norem, je fenomén provázející lidstvo již od starověku. Již řečtí a posléze římští stavitelé byli schopni stvořit amfiteátry, v nichž si kvalita poslechu v ničem nezadala s dnes, pomocí složitých softwarových metod a výkonných počítačů projektovanými stavbami. O akustické kvalitě prostorů katedrál, vznikajících od ranného středověku se můžeme dodnes přesvědčovat při zde pořádaných varhanních a pěveckých koncertech.

 

A co to má společného s plaveckými halami?

Přeci to, že v jedné hale i při plném provozu si návštěvník může povídat s kolegy, hlášení místního rozhlasu či hudební produkce jsou srozumitelné, křik dětí a mládeže je jakoby „vzdálený a tlumený“ a usměvavý plavčík ostřížím zrakem a sluchem sleduje dění a bez problémů kontroluje celý prostor.Naproti tomu v druhé hale, kde je ruch jak na nádraží, hlášení či hudební produkce mají taktéž „nádražní“ srozumitelnost a vystresovaný plavčík v „mumraji“ ztrácí nejen schopnost výkonu své profese, ale i nervy. Přitom návštěvník jako laik nemůže odhalit příčinu tak rozdílného stavu a pocitů.
 

V čem to tedy vězí?

V tom, že v druhém jmenovaném případě zvítězila buď nevědomost novodobých stavitelů či přílišná šetrnost investora. Následkem toho je, že kubatura haly, její tvar a materiálové řešení dávají vzniknout nevídaným efektům. Z pohledu suché vědy se jedná o prostor s vysokou dobou dozvuku, kde vzniká vysoce difúzní akustické pole a kde mnohačetné odrazy od povrchů interiéru „zahušťují“ akustickou energii. Povrchy v bazénových halách, to je „noční můra“ profesních akustiků, neboť vodní hladina, dlažby a prosklení jsou téměř dokonalými akustickými zrcadly. Takže rozdíl mezi oběma popisovanými halami musíme hledat na stropě a to v materiálu, který tvoří podhled, neboť strop je nejen nejdůležitější zvuk odrážející rovina proti vodní hladině, ale má největší plochu a je rovněž jediným místem, které není zkrápěno vodou. Zatímco v první hale je zcela jistě použit materiál se schopnosti pohlcovat akustickou energii, tedy materiál zvukoabsorbční; v případě druhém je strop haly tvořen materiálem s minimální zvukovou pohltivostí (plech, plast, hladká omítka).
 

A to je také celé kouzlo.

Podrobně jsou techniky projektování a realizace těchto staveb včetně návodů a předepsaných limitních fyzikálních parametrů (optimální doba dozvuku To [s]) obsaženy v ČSN 730525 (Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky – všeobecné zásady) a ČSN 730527 (Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro veřejné účely). Zde obsažené požadavky na prostory pro veřejné účely deklarují pro plavecké haly optimální dobu dozvuku To = 1,3 [s], jejíž dosažení je předmětem a cílem stavebně-architektonického řešení interiéru a jejíž splnění pak zajišťuje onen kýžený stav pohody pro návštěvníky i personál. Docílení tohoto by samozřejmě mělo být dokladováno autorizovaným měřením při kolaudaci každé stavby plavecké haly. V akusticky neupravené hale je totiž ohrožena bezpečnost návštěvníků, neboť plavčík není schopen v takovém prostředí zaslechnout případné volání o pomoc ani identifikovat směr, ze kterého přichází.

Proto lze doporučit investorům, projektantům i provozovatelům, aby v případě nové výstavby, ale i rekonstrukcí stávajících objektů nezapomněli na tuto zdánlivě nedůležitou disciplinu.
Převzato z podnikového archivu. Autor textu: Ing. Karel Zelfel, 2004

by Lenka Balašová on June 13th, 2016

Nový Bulletin na téma Audiokabiny byl umístěn do sekce Download

by Jan Tuček on May 2nd, 2016


Vážení návštěvníci,

na začátek května jsme pro Vás připravili spuštění nového webu. Věříme, že Vám tento nástroj pomůže zkrátit cestu k informacím, které na našich stránkách hledáte.

Zejména stránka kontaktů byla zpřehledněna a doplněna o konkrétní údaje. Stejná snaha je i v případě dokumentů ke stažení a informací o našich produktech a službách.

Přesvědčte se sami!

Za tým SONING Praha a.s.
Jan Tuček

by Jan Tuček on April 19th, 2016


Kde končí sebedokonalejší poslechová aparatura?

Obvykle jsou to reproduktory. Dál už se šíří zvukový signál prostorem, ve kterém se posluchač nachází. Výsledná kvalita poslechu je tedy dána nejen poslechovou aparaturou ale i akustickou kvalitou poslechového prostoru. Důležitá je i poloha zdrojů a místa poslechu vůči prostoru a sobě navzájem. Tento fakt je v amatérských podmínkách často opomíjen a jeho špatné řešení může být důvodem nepříjemného nebo zkresleného dojmu z poslechu.


Jak se chová zvuk v uzavřeném prostoru?

Vliv na šíření zvuku má především velikost prostoru, poměr šířky, délky a výšky, tvar prostoru a akustické vlastnosti materiálů ploch, jimiž je prostor vymezen. Zvukové vlny se k posluchači od zdroje dostávají přímo nebo odrazy od jednotlivých ploch. Vyváženost přímých vln a odražených vln, jejich časové zpoždění, hustota apod. určují výsledný charakter poslechu. Dalším problémem je odlišné akustické chování prostoru na různých kmitočtech. Pro základní charakteristiku akustiky prostoru se používá tzv. doba dozvuku T (s). Ta by se pro poslechovou místnost (domácí kino, nebo hi-fi stereo poslech) měla pohybovat v rozmezí od cca 0,3 s do 0,6 s.

Co dělat pro to, aby poslechová místnost nezhoršila kvalitu poslechu?

V případě profesionálních studií je to otázka náročných akustických měření, výpočtů, modelů apod. Pro domácí poslech doporučujeme postupovat alespoň podle následujících bodů:

pokud to je reálné, vybrat místnost, jejíž rozměry (d, š, v) nejsou identické respektive netvoří celistvé násobky
  • zvolit zvukovou aparaturu adekvátně velikosti prostoru
  • umístit ozvučení pokud možno symetricky k ose poslechu
  • vhodně umístit jednotlivé reprosoustavy, pokud možno neumísťovat je až těsně do rohu, dbát na to, aby jejich vzdálenost k posluchači byla stejná, nasměrovat osy reprosoustav do poslechového místa
  • místo poslechu by mělo být situováno tak, aby vzdálenost mezi levou přední reprosoustavou, pravou přední reprosoustavou a místem poslechu tvořila cca rovnostranný trojúhelník, nemělo by být však pokud možno až u zadní stěny, ale alespoň 1 m od ní
  • vybavit, nebo doplnit prostor akustickými materiály, tak, aby se zoptimalizovala doba dozvuku, eliminovaly nežádoucí odrazy a vytvořilo vhodné akustické pole z přímých a odražených vln
  • zajistit vhodné rozložení akustických materiálů, aby jejich účinnost byla efektivní

Co jsou to akustické materiály?

Za akustický materiál lze považovat vše, ale u speciálních akustických materiálů víme, jak se přesně chovají a jejich účinnost je obvykle vyšší než u běžných materiálů. Využívá se i jejich selektivita pro různá kmitočtová pásma. U akustických materiálů sledujeme dvě základní funkce, a to jejich schopnost tlumit akustickou energii schopnost modifikovat odraz (nejčastěji chceme, aby zvyšoval difuzitu odrazů). Vyrábějí se buď sériově, nebo na zakázku. Mezi zvlášť zajímavé patří materiál SONIT, který je nejen výborný z hlediska akustických vlastností, ale jeho výhodou je jeho vysoká pevnost, hygienická nezávadnost, nehořlavost a snadná údržba.
Co je to akustický nábytek?
 

Co je to akustický nábytek?

Jde o velmi zajímavé řešení akustických úprav, které nezaberou vlastně žádné další místo a zároveň mají velmi vysokou účinnost, a to i na nízkých kmitočtech. Při použití akustického nábytku respektive jeho komponent, nemusí být místnost přeplněna klasickým nábytkem pro dosažení stejného výsledku. Nebo může být doplněna či zaměněna jen část původního nábytku. Možno kombinovat i s klasickými akustickými úpravami.

Kam umístit akustické materiály, respektive akustický nábytek?

Důležité je uvědomit si odlišnou funkci jednotlivých akustických materiálů respektive jejich účinnost v závislosti na frekvenci. Dále je nutné vycházet z aktuálního stavu vybavení poslechové místnosti. Odlišné je i pojetí pro domácí kino, anebo klasický stereofonní poslech. Existuje pochopitelně více možností. Jedna z nich je umístění akustických prvků efektivních na nízkých kmitočtech do rohů místnosti a na přední stěnu (za aparaturu nebo vedle ní). Boční stěny ošetřit materiály účinnými na středních a vysokých kmitočtech.Strop by měl být buď zvukově pohltivý, nebo jen částečně pohtivý. Zadní stěna pak zvukově pohltivá, nebo difúzní. Podlaha může být odrazivá i pohltivá. U bočních stěn dbát hlavně na symetrii akustických úprav.

Jaké jsou pověry a nejčastější chyby?

Mezi pověry o nejlevnějším a nejúčinnějším akustickém materiálu patří tzv. plata od vajíček, jejichž účinnost je ve skutečnosti v porovnání s ostatními materiály mizivá. Mezi časté chyby se dá právě zařadit umístění drahé aparatury do prázdného pokoje. Pozor ale zase na přetlumení zvláště na vysokých kmitočtech (nepoužívat přehnaně koberec a některé nástřiky respektive jeden typ akustického materiálu. Někdy postačí vhodný závěs a rozumné množství nábytku. Obecně bychom se měli snažit o utlumení hlubokých kmitočtů, pak středního kmitočtového pásma. Vysoké kmitočty se zatlumí nejsnáze. Pozor bychom si měli dát také na tzv. třepotavou ozvěnu. Především by mělo být zvukové pole vyrovnané.
Co na závěr?
 

Co na závěr?

Profesionální studia věnují poměrně vysoké částky na řešení akustiky prostoru (někdy srovnatelná s technickým vybavením) Je to pochopitelné, neboť jsou tvůrci primárního záznamu, který podléhá přísným regulím a nutnosti kompatibility. U domácího kina či poslechu hi-fi soupravy je to otázka vlastní volby. Pro ty, kdo si pořizují dražší vybavení, by však investice cca 10 až 30 % z pořizovací ceny audio-video technologie měla být tím správným krokem ke zvýšené kvalitě poslechu. Lze si asi stěží představit někoho, kdo by obraz z video-projektoru za 100 000 Kč promítal na stěnu. U zvuku k něčemu podobnému často dochází a kvalita se dohání často jen zvýšením hlasitosti poslechu a přidáním na basech. Tady ale často můžeme narazit na nevoli souseda či vlastních členů rodiny, kteří nemusí být naladěni v tu chvíli na stejnou vlnu. Zde vyvstává z technického hlediska otázka správné zvukové izolace apod. Což je ale již součástí oboru stavební akustika. Na závěr lze tedy konstatovat, že pokud chceme investovat do kvalitního poslechu, je dobré zvolit cestu komplexního řešení, které doporučujeme konzultovat s odborníkem.

 
Převzato z podnikového archivu

by Lenka Balašová on March 28th, 2016

V sekci download máme vystavený nový bulletin, který Vás seznámí s činností divize Průmyslová akustika.

Kategorie
Tagy
no tags