Obory naší činnosti

Společnost SONING Praha a.s. působí v oboru akustiky. Akustiku, jak ji chápeme a jak s ní pracujeme, dělíme do několika oblastí nebo chcete-li - oborů. Tyto obory mají své jasné určení. Ve většině případů se doplňují, někdy i překrývají. O každý obor v naší společnosti pečuje specializovaná divize složená ze špičkových odborníků.
 • Prostorová a stavební akustika
 • Elektroakustika a audiovizuální technika
 • Průmyslová akustika
Prostorová a stavební akustika

Prostorová akustika

Prostorová akustika se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru. Zkoumá jeho rozložení, směrování, rozptylování a zejména dobu doznívání.

Typické zadání

 • Vytvoření vhodných akustických podmínek pro reprodukci, snímání a zpracování zvuku
 • Zajištění dobrého pokrytí akustickým signálem v prostoru
 • Zajištění dobré srozumitelnosti mluveného slova

Typické uplatnění

 • Nahrávací studia
 • Režijní pracoviště
 • Koncertní sály
 • Divadla
 • Sportoviště
 • Jednací místnosti
 • Posluchárny

Stavební akustika

Stavební akustika řeší šíření hluku z jednoho prostoru do jiného stavebně odděleného prostoru.

Typické zadání

 • Návrh dostatečné akustické izolace mezi hlučným prostorem a chráněným prostorem
 • Hledání přenosové cesty mezi hlučným a chráněným prostorem

Typické uplatnění

 • Bytové domy
 • Studiové komplexy
 • Stavby pro kulturní účely
 • Zdravotnická zařízení

Komunální hluk

Obor zabývající se komunálním hlukem řeší zejména zdroje hluku a protihluková opatření v exteriéru. Organizačně je v naší společnosti tato odbornost zařazena do Divize Prostorové a stavební akustiky.

Typické zadání

 • Stanovení hladiny akustického tlaku v dané lokalitě způsobené daným zdrojem hluku
 • Porovnání s limity
 • Návrh protihlukových opatření

Typické uplatnění

 • Hluk technologických zařízení budov
 • Dopravní hluk
Elektroakustika a audiovizuální technika
Text se připravuje
Průmyslová akustika
Průmyslová akustika aplikuje principy prostorové, stavební akustiky a šíření hluku v uzavřených prostorech i v exteriéru na průmyslové i jiné provozy za účelem snižování hluku

Protihlukové kryty, kabiny

Typické zadání

 • Návrh protihlukové kabiny pro odhlučnění pracoviště, broušení kovových součástek
 • Návrh protihlukového krytu pro snížení hladiny hluku u nejbližšího pracovního místa

Typické uplatnění

 • Kovovýroba
 • Dřevo zpracující průmysl
 • Energetické závody

Protihlukové stěny, bariéry

Typické zadání

 • Návrh protihlukové stěny kolem chladících jednotek na střeše budovy
 • Návrh protihlukové bariéry pro snížení hlukové zátěže ze stavební činnosti, silniční dopravy.

Typické uplatnění

 • Bytové domy
 • Průmyslové budovy
 • Stavební činnost

Komunální hluk – tlumiče hluku

Typické zadání

 • Návrh protihlukových úprav pro snížení hluku z důvodu dodržení legislativních požadavků.

Typické uplatnění

 • Chladící zařízení na střechách obytných budov
 • Technologické vyústky na střechách průmyslových objektů

Poloodrazivé, bezodrazové komory

Typické zadání

 • Návrh a zpracování projektu pro stavbu poloodrazivé nebo bezodrazové komory dle ČSN EN ISO 3745.

Typické uplatnění

 • Automobilový průmysl
 • Vývojová a výzkumná centra
 • Laboratoře a vzdělávací subjekty

Audiologické kabiny

Typické zadání

 • Návrh, dodávka a montáž audiologické kabiny dle ČSN EN ISO 8253 – 1, 2, 3.

Typické uplatnění

 • ORL ordinace v soukromém i státním sektoru
 • ORL ordinace velkých průmyslových provozů
 • Fakulty a vysoké školy lékařské, IT, polytechnické
 • Armáda ČR, policie ČR, hygienické stanice