Akciová společnost SONING Praha poskytuje komplexní služby v různých oborech akustiky a snižování hluku.

Konzultace, studie, projekty
 • Konzultace ve všech fázích přípravy Vašeho projektu
 • Zpracování koncepčních studií, studií realizovatelnosti
 • Tvorba podkladů pro zhodnocení přínosu investice
 • Návrhy protihlukových opatření
 • Návrhy pružných uložení
 • Hlukové studie
 • Zpracování dokumentace pro stavební řízení, pro provádění - formou tvorby podkladů k zapracování do Vaší dokumentace nebo jako samostané části dokumentace
Měření
 • Měření v exteriéru
  • Hladina akustického tlaku
 • Měření v interiéru
  • Hladina akustického tlaku
  • Hladina celkového vyzářeného výkonu intenzitní sondou
  • Doba dozvuku
  • Index srozumitelnosti
  • Neprůzvučnost konstrukcí
   • Vzduchová
   • Kročejová
 • Měření v laboratoři
  • Pohltivost materiálů v interferometru
  • Pohltivost materiálů v dozvukové místnosti
  • Akustický výkon v dozvukové místnosti
Dodávka a montáž
 • Dodávky akustických prvků
 • Dodávka a montáž akustického řešení dle dodané dokumentace
 • Dodávka a montáž akustického řešení dle našeho návrhu
 • Dodávky na klíč