Jednací sál Černínského paláce

Dodávka tlumočnické, ozvučovací a obrazové technologie, dodávka akustických omítek a obkladů

KD Lanškroun

Dodávka akustických obkladů, prvků proměnné akustiky a akustického baldachýnu

Státní opera Praha

Dodávka diváckých displayů, AV technologie a akustických obkladů

Divadlo DISK

Dodávka akustických obkladů, dodávka infrastruktury pro scénickou technologii

Office Buildings

Úprava akustiky jednacích prostor a open spaces